Nový rok, nové výzvy!

Milí priatelia, v novom roku Vám prajeme veľa zdravia a úspechov v každej sfére života! S novým rokom prichádzajú aj nové výzvy a ciele, ktoré má ŠK Atletiko Zálesie pred sebou. Veríme, že sa nám všetko podarí spoločne zrealizovať a na konci roka 2018 to spolu spoločne oslávime. Vaše Atletiko