Vaše 2% menia budúcnosť

Aj tento rok nám môžete pomôcť. Vašimi daňami môžete prispieť a podporiť našu činnosť, našu snahu a aktivitu. Náš „projekt“ venovaný deťom sa od roku 2017 neustále rozvíja. Na vlastné oči sa môžete presvedčiť v športovom areály futbalového ihriska, ktoré sa vynovuje každým rokom. Vďaka vašim 2% z daní budujeme a rozširujeme infraštruktúru športoviska, zabezpečujeme každodennú športovú činnosť pre deti a mládež.

 
ŠK Atletiko Zálesie zameriava svoju činnosť na podporu a skvalitnenie tréningového procesu malých futbalistov a futbalistiek, turnaje, tréningové kempy, rôzne športové a spoločenské akcie s cieľom pritiahnuť deti k športovaniu, pozitívnym emóciám, radosti a dobrej nálade.

Pridajte sa k nám aj Vy a prispejte svojou troškou k dosahovaniu nášho cieľa.

ĎAKUJEME!

Ako na to?

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

  • Obchodné meno (názov): ŠK Atletiko Zálesie
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
  • Právna forma: občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50 733 168
  • Číslo účtu: (VUB a.s.) Bankový účet: SK21 0200 0000 0038 1351 2859

Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom „Vyhlásenia“:

Uložiť odkaz do záložiek.